Аліменти як забезпечення можливостей дитини

ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ ЯК СТИМУЛ ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ БАТЬКІВСТВА
03.03.2016
Шлюбний договір
04.03.2016

Аліменти як забезпечення можливостей дитини

Давайте менше говорити про обов’язки дітей, а більше про їхні права.

(Ж.-Ж. Руссо). 

Одним з найголовніших та найважливіших обов’язків батьків, що випливає не тільки з усталених моральних принципів нашого суспільства, а й чинного законодавства, є моральне виховання та матеріальне утримання дитини. Це, зокрема, виявляється в забезпеченні неповнолітньої дитини мінімально необхідними благами, що необхідні для її життя та виховання. Законодавче закріплення цих обов’язків спрямоване для забезпечення захисту життя та здоров’я дитини. Останнє випливає з того, що сама дитина в силу свого віку та розумових здібностей нездатна забезпечити собі принаймні мінімальний рівень проживання, тому логічним і справедливим є покладення на її батьків обов’язку з утриманню дитини. Також бувають такі випадки, коли дитина виховується в неповній сім’ї, тобто без батька, або без мати. Це може пояснюватись масою фактів та обставин, але, як ж тоді відбувається процес забезпечення дитини мінімальним рівнем проживання? Чи приймає участь у матеріальному забезпечені той з батьків, який фактично не проживає з дитиною? Як примусити батька або матір сплачувати грошове утримання на дитину? На ці та інші питання, я намагатимусь дати відповідь у сьогоднішній статті.

Що ж таке «аліменти»?

Аліменти (лат. alimentum — харчі, їжа) — це обов’язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім’ї інших, які потребують цього (у нашому випадку саме утримання батьками своїх дітей).

Аліменти виплачуються до досягнення дитиною 18 років, або у випадку, якщо дитина продовжує навчання у вищому навчальному закладі, до закінчення навчання, але не більше ніж до 23 років.

Аліменти, або, як їх ще називають, кошти на утримання дитини, може отримувати той з батьків, який проживає разом з дитиною та виховує її, а виплачувати аліменти має той з батьків дитини хто проживає окремо від дитини. Аліменти одержані на дитину, є власністю того з батьків, з якою проживає дитина та на ім’я якого вони виплачуються. Ці кошти мають спрямовуватися на виховання, забезпечення нормального розвитку дитини та її проживання.

У випадку, якщо особу позбавили батьківських прав стосовно дитини, її не позбавлено обов’язку утримувати дитину. Отже, аліменти  що стягаються на дитину, виплачуються, такою особою, на користь того з батьків, з ким проживає дитина.

Нарахування аліментів на дитину регулюється Сімейним кодексом України і можуть призначатися двома шляхами:

  • За домовленістю між батьками (без розлучення або після розлучення). У цьому випадку може укладатися договір між батьками про сплату аліментів на дитину. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за до­говором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконав­чого напису нотаріуса;
  • За рішенням суду. У цьому випадку суд визначає розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини або у твердій грошовій сумі.

Яка різниця між аліментами від частки заробітку та аліментами в твердій грошовій сумі?

Найпоширеніший спосіб стягнення аліментів – це отримання рішення суду, на підставі якого організація-роботодавець боржника (того з батьків, з кого стягуються аліменти) здійснює щомісячні утримання із його заробітної плати та перерахування цих коштів на рахунок одержувача.

Аліменти від частки заробітку – це конкретна частка заробітку (доходу) матері, батька (платника аліментів), яка буде стягуватися як аліменти на дитину, і у кожному конкретному випадку визначається лише судом. На практиці це виглядає наступним чином: судова практика пішла вже второваним шляхом, визначаючи розмір аліментів на одну дитину у вигляді 1/4 частини від доходів батька, а у разі наявності двох або більше дітей розмір аліментів становитиме 1/6 частини доходу на кожну дитину.

Стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, тобто чітка зафіксована сума аліментів в гривневому еквіваленті,  є можливим за наявності певних обставин, що унеможливлюють сплату аліментів у частці від заробітку (доходу). Необхідність встановлення розміру аліментів у твердій грошовій сумі може виникнути за наявності у платника аліментів нерегулярного або мінливого доходу, або отримання частини доходу в натурі.

Які фактори мають значення при визначені розміру аліментів на утримання дитини у судовому порядку?

При визначенні розміру аліментів, що стягуються з батьків на користь дитини, суд має враховувати стан здоров’я та матеріальне становище дитини. Зокрема, чим гірше стан здоров’я дитини, тим більше коштів на утримання вона потребує. Так, якщо дитина є інвалідом, страждає на тяжке захворювання або їй заподіяно каліцтво, суд повинен вважати такі обставини підставою для збільшення розміру аліментів.

Суд зобов’язаний також враховувати матеріальне становище дитини. Тобто, чим краще дитина матеріально забезпечена за рахунок, наприклад, заробітку, дивідендів, інших доходів, тим меншу суму аліментів вона може отримати від батьків. При розгляді справи про стягнення аліментів при визначенні їх розміру, суд враховує також стан здоров’я та загальний матеріальний стан того з батьків дитини, з якого вони будуть стягуватися. Також враховується наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина, яких він зобов’язаний утримувати  Суд враховує і інші обставини, що мають істотне значення при визначенні розміру аліментів.

В якому випадку батьки можуть бути звільнені від обов’язку сплачувати аліменти?

Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби. Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину тільки лише за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

Також, один з батьків, може бути звільнений від сплати аліментів на дитину у випадку укладання договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). У цьому випадку набувачем на право власності на нерухоме майно стає або сама дитина, або той з батьків, з яким вона проживає. Даний договір укладається з дозволу органу опіки і піклування, нотаріально посвідчується та підлягає державній реєстрації.

У разі укладання такого договору той із батьків з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно утримувати її. Зауважу, що укладення даного договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Хочеться наголосити платникам аліментів про необхідність збереження усіх чеків та квитанції про виплату аліментів, адже саме це є підтвердженням ваших дій, щодо виплати грошового утримання на дитину.

Яка процедура  примусового стягнення аліментів та відповідальність за несплату аліментів?

Однією з найскладніших проблем, пов’язаних зі сплатою аліментів батьків і дітей в Україні, є навмисна несплата аліментів. Якщо один з батьків відмовляється сплачувати аліменти слід звернутися до суду, з позовною заявою про стягнення аліментів. Аліменти присуджуються від дня пред’явлення позову. Позивач за подання позову про стягнення аліментів звільняються від сплати судового збору і розглядається за його зареєстрованим місцем проживанням. Найпоширеніший спосіб стягнення аліментів – це отримання рішення суду, на підставі якого організація-роботодавець боржника здійснює щомісячні утримання із його заробітної плати та перерахування цих коштів на рахунок одержувача.

Для примусового стягнення аліментів необхідно отримати в суді, який приймав рішення, виконавчий лист та пред’явити його до виконання до територіального органу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення (місцем роботи, проживання боржника). Розмір заборгованості за аліментами, які присуджені, визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення суду у частці від заробітку (доходу), визначається, виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення. Якщо боржник у цей період не працював, заборгованість визначається, виходячи з середньої заробітної плати для даної місцевості. Згідно з даними територіального органу Державного комітету статистики України, середня заробітна плата в Хмельницькій області за січень-червень 2015 року становила суму, рівну 3096, 00 грн. Відповідно, сума аліментів у розмірі ¼ частини від заробітку буде становити 774,00 грн. щомісячно.

Якщо у платник аліментів утворилась заборгованість по  сплаті аліментів і він не квапиться їх оплачувати, то на підставі довідки виданої виконавчою службою про розмір заборгованості ви маєте право нарахувати пеню на таку заборгованість у розмірі 1% від суми не сплачених аліментів за кожен день прострочення. Нарахування пені за кожен день суттєво буде збільшувати суму заборгованості за прострочення виплати аліментів та простимулює боржника до швидшої виплати заборгованості.

Стягнення заборгованості та неустойки (пені)  можливе лише за рішенням суду.
Однак, розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального стану платника аліментів. Заборгованість по сплаті аліментів можливо стягнути шляхом накладення арешту на майно боржника та подальшої реалізації на торгах. Є також інші заходи забезпечення як заборона виїзду за кордон боржнику по сплаті аліментів та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Чи існують тимчасові державні виплати у випадку ухилення від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна?

У випадку, якщо рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна; якщо один із батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі; якщо особа, яка мала виплачувати аліменти визнана у встановленому порядку недієздатною;  якщо ця особа перебуває на строковій військовій службі; якщо місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлене, призначається тимчасова державна допомога. Тимчасова допомога виплачується за місцем проживання (перебування) одного із батьків, який утримує дитину, управлінням праці та соціального захисту населення та не може бути меншою ніж 30% прожиткового мінімуму (станом на 2015 рік не менше 309.60 грн.).

Підсумовуючи висвітлену тему, хочеться зазначити, що при визначені розміру та порядку виплати аліментів, мають враховуватися багато факторів, які впливають на подальшу виплату аліментів на утримання дитини. Тому для того, щоб отримувати аліменти в повному обсязі, необхідна фахова консультація юриста по сімейних справах, який з врахуванням усіх факторів, визначить найбільш прийнятний варіант у вашій ситуації.

І пам’ятайте, права людини — це одна з найсвятіших й найдорожчих людських цінностей, тому треба їх шанувати і дотримуватись, вміти відстоювати і поважати. В свою чергу аліменти – це забезпечення можливості дитини розвиватися та вести нормальну життєдіяльність незважаючи на відсутність впливу на його розвиток одним з батьків.

А саме основне: не може порушуватися право дітей на повноцінне життя та їх всебічний розвиток!

У  наступному номері журналу «Історія кохання» будуть висвітлені  права та обов’язків щодо  одного з подружжя на утримання.

Адвокат                                                                                             Олена Копанчук