Особливості цивільного (громадянського) шлюбу

ЗАРУЧИНИ ТА ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ
03.03.2016
Поділ сімейного майна
03.03.2016

Особливості цивільного (громадянського) шлюбу

Громадянський шлюб стає все частішим явищем, однак багато хто впевнений, що такий «формат» стосунки ні до чого не зобов’язує. Чи так це насправді?

Із набуттям чинності в Україні Сімейного кодексу, держава визнала існування громадянського шлюбу, адже стаття 3 п.2 цього Кодексу говорить, що сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки.

Враховуючи, що у житті може статися всяке, пропоную проаналізувати особливості, пов’язані із спільним проживанням жінки й чоловіка без реєстрації подружнього союзу, насамперед тих, що стосуються народження дитини, розподілу спільного майна та спадщини.

Спільна дитина

Відповідно до ст.125 Сімейного кодексу України, у випадку, якщо мати і батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається двома способами:

1. За заявою матері та батька новонародженого. Така заява може бути подана в органи РАЦС як до, так і після народження малюка. У випадку, якщо батько неповнолітній, органи РАЦС обов’язково повідомлять батьків, опікуна чи піклувальника про запис його батьком дитини.

2. За рішенням суду. Це відбувається у випадку відсутності спільної заяви або заяви батька дитини. Підставою для визнання батьківства будуть будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані у порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України. Позов про визнання батьківства може бути поданий матір’ю (яка сама утримує і виховує дитину), самою дитиною (яка досягла повноліття), або особою, яка вважає себе батьком дитини.

Аліменти

Якщо чоловік і жінка, що перебувають у громадянському шлюбі, вирішили «розлучитися» (припинити спільне проживання і ведення спільного господарства), права їхньої спільної дитини не повинні обмежуватися. Ст.180 СК України встановлює для обох батьків обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Якщо ж один із батьків ухиляється від цього, тоді він зобов’язаний плати аліменти. Сімейний кодекс України визначає, що батьки можуть домовитися про спосіб виконання вищезазначеного обов’язку. Якщо домовитися не вдалося, порядок і розмір утримання дитини визначається судом.

Для подачі позову в суд про виплату батьком аліментів потрібний відповідний пакет документів. Зокрема, додається копія свідоцтва про народження дитини (із указанням батька). У заяві варто вказати, що батько дитини не бере участі в її вихованні й утриманні, порушуючи таким чином норму закону (статтю 180 Сімейного кодексу України). Додаються докази цього або вказуються свідки, які можуть це підтвердити. Навіть якщо прямих підтверджень немає, в заяві обов’язково потрібно зазначити, що ви живете окремо, виховуєте дитину самостійно і контактів із колишнім громадянським чоловіком не маєте.

Аргументом із боку батька дитини буде тільки фактичне підтвердження постійної допомоги дитині: копії документів про грошові перекази, чеки про покупку чого-небудь конкретно для дитини і т.д. Якщо чоловік не зможе довести, що регулярно матеріально підтримує сина або дочку, суд своїм рішенням зобов’яже його брати участь в утриманні дитини шляхом виплати аліментів.

Права

Законодавством чітко встановлено, що народження дитини в незареєстрованому — громадянському шлюбі ніяк не впливає на обсяг її прав, у тому числі й на спадкоємні права дитини. Дитина завжди, при будь-яких обставинах, є спадкоємцем першої черги.

Розподіл майна

Розподіляти можна тільки спільне майно, але для цього хтось із «подружжя» повинен визнати факт спільної сумісної власності на нього. Статтею 74 Сімейного кодексу України встановлено, що якщо жінка і чоловік проживають однією родиною, але не перебувають між собою у офіційному шлюбі, майно, нажите ними за час спільного проживання, належить їм на правах спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. Хоча, варто відзначити: щодо розподілу майна після громадянського шлюбу поки в Україні немає достатньої судової практики.

У разі укладання одним із такого подружжя стосовно спільного майна договору, який потребує оформлення в нотаріуса або підлягає державній реєстрації, згода іншого не вимагається. При зареєстрованому шлюбі така згода не тільки вимагається, а й має бути належним чином оформлена (нотаріально засвідчується).

Спадщина

Згідно зі ст. 1264 ЦК України, у четверту чергу право на спадкування мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. Після відкриття спадщини (настання обставин, за яких у відповідних осіб виникає право спадкоємства) чоловік або жінка, які перебували у громадянському шлюбі, можуть звернутися до суду із заявою про встановлення факту фактичних шлюбних відносин. Доказами можуть служити: наявність спільних дітей, довідка з ЖЕКу про реєстрацію за адресою померлого, підтвердження про ведення спільного господарства від родичів і сусідів. Якщо суд встановить факт фактичних шлюбних відносин, то чоловік або жінка, які перебували у громадянському шлюбі, можуть стати спадкоємцями першої черги.

Недійсність шлюбу

Відповідно ст. 39 Сімейного кодексу України недійсним є такий громадянський шлюб, який склався з особою, що одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі.

Однак, варто також звернути увагу на те, що у разі перебування чоловіка чи жінки у фактичних шлюбних відносинах реєстрація шлюбу з іншою особою – не тягне за собою недійсність вказаного шлюбу.

Отже, «фактичний шлюб» або громадянський шлюб, насправді, є юридичною проблемою. Така «дрібниця», як штамп у паспорті, захищає майнові та інші права подружжя і його дітей. З юридичної точки зору, фактичні подружні стосунки – безглуздий ризик. Якщо ж ви не хочете вступати в законний шлюб, то, очевидно, ще не впевнені в обранцеві на всі сто. Зацікавленість держави в реєстрації шлюбу виражається в її можливості впливати на нього так, щоб це було корисно й необхідно для суспільства та окремої людини. Такий захист є гарантом забезпечення його стабільності, охорони прав та інтересів подружжя і його дітей.

Адвокат Олена Копанчук