Поділ сімейного майна

Особливості цивільного (громадянського) шлюбу
03.03.2016
ПЕРШИЙ ДОКУМЕНТ ДИТИНИ
03.03.2016

Поділ сімейного майна

В сучасній українській сім’ї  одну з важливих ролей займають майнові відносини щодо спільного володіння та користування майном набутого під час шлюбу. З урахування значущості сімейних відносин для кожної людини та суспільства в цілому воно врегульовано не тільки нормами моралі, релігійними законами, а й нормами права, що утворюють відокремлену сферу законодавства.

Власність у сім’ї існує у двох правових режимах: спільна сумісна власність подружжя та особиста приватна власність кожного з подружжя, залежно від якого регулюється питання розпорядження таким майном. Про перелік майна та підстави набуття спільної чи приватної(особистої) власності читайте в попередньому номері журналу № 16 (листопад-грудень 2014 року)

Нагадаємо читачеві, що майно  набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності. У разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Поділ майна може бути здійснено у два способи: у добровільному порядку або судовому порядку.

Розглянемо детальніше зазначені способи поділу майна подружжя.

Добровільний порядок застосовується, якщо подружжя домовилося щодо визначення часток кожного з них у праві на майно, а також дійшло згоди щодо конкретного поділу майна відповідно до цих часток.

Дружина і чоловік мають право розділити майно за взаємною згодою уклавши між собою договір про поділ майна подружжя. Договір про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, автомобіля, має бути нотаріально посвідчений.

Судовий порядок

Якщо ж подружжя не дійшло згоди щодо поділу спільного майна у добровільному порядку, тоді дане питання слід вирішувати у судовому порядку.

У разі поділу майна подружжя спочатку визначаються частки кожного з подружжя у праві на це майно. Відповідно до законодавства, кожному з подружжя належить ½ (50%) спільного майна. Отже суд, як правило ділить майно навпіл, проте  суд може відступити від принципу рівності часток в певних випадках, наприклад врахувати інтереси неповнолітніх дітей, і т. д.

За рішенням суду, розподіл майна між сторонами проходить  з урахуванням їх вартості, майно може бути виділене в натурі  або передано частину майна одному з подружжя із виплатою грошової компенсації другому з подружжя.

Вартість майна, що підлягає поділу, визначається за погодженням між подружжям, а при недосягненні згоди — виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи, беручи за основу висновок експерта про оцінку майна.

Майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі.

Які ж правові наслідки застосовують до неподільної речі (майно, яке не можна поділити), наприклад однокімнатну квартиру, автомобіль?

Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між ними, при настанні двох умов:  обов’язкової згоди одного з подружжя на отримання грошової компенсації та попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.

У разі коли жоден із подружжя не вчинив таких дій, а неподільні речі не можуть бути реально поділені між ними відповідно до їх часток, суд визнає ідеальні частки подружжя в цьому майні без його реального поділу і залишає майно у їх спільній частковій власності.

Якщо виділ у натурі частки із спільного майна (тобто зазначена конкретна частина площі) не допускається згідно із законом, один із подружжя має право на одержання грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки від другого з подружжя..

Обов’язково потрібно враховувати що при виділі в натурі частки із спільного нерухомого майна має бути виділена окрема площа, яка повинна бути ізольованою від приміщення іншого (інших) співвласників, мати окремий вихід, окрему систему життєзабезпечення (водопостачання, водовідведення, опалення тощо), тобто складати окремий об’єкт нерухомого майна.

Що буде з зобов’язаннями по кредитним договорам укладених в інтересах сімї?

Варто пам’ятати, що при поділі майна враховуються також борги подружжя.

Отже, за загальним правилом майно, придбане подружжям у кредит, є спільною власністю чоловіка та дружини, яке за загальним правилом підлягає поділу. Оскільки, дружина та чоловік незалежно від припинення шлюбу мають рівні права та обов’язки щодо спільно нажитого у шлюбі майна, то розірвання шлюбу не звільняє подружжя від зобов’язань за кредитом.

Теоретично залишок оплати за кредитом може бути розділений між подружжям у рівних частках. Але на практиці цього, як правило, не відбувається. Кредит доведеться гасити тому з подружжя, хто його взяв. При цьому джерелом погашення кредиту будуть доходи, отримані чоловіком (дружиною) після розподілу, тобто його особисті доходи. Це якраз і є саме та обставина, що має істотне значення і яке суд може і повинен врахувати при визначенні часток подружжя в об’єкті нерухомості, збільшивши частку чоловіка (дружини), зобов’язаного погашати кредит, пропорційно сумі непогашених зобов’язань за кредитним договором.

Чи можна поділити майно, що знаходиться в заставі?

Положення договору іпотеки(застави) про те, що іпотекодавець (власник майна) не має права розпоряджатися квартирою без згоди іпотеко держателя(наприклад банк) до закінчення терміну дії іпотеки(застави), не означає, що в судовому порядку не можна поділити спільне майно подружжя шляхом визнання права власності на нього, оскільки право володіння та користування майном не заборонено, а поділ майна подружжя не є розпорядженням ним. Проте, особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статус іпотекодавця (власника майна), має всі його права і несе всі його обов’язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, що існували до набуття ним права власності на предмет іпотеки.

Тобто, якщо один з подружжя набув права власності на частку в заставному майні, то кредитор (банк) вправі стягнути майно в погашення заборгованості.

Чи можна через суд поділити майно, набуте чоловіком і жінкою, що проживали однією сім’єю в незареєстрованому шлюбі?

Якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними, а отже підлягає поділу в загальному порядку. Проте слід пам’ятати, факт проживання однією сім’єю встановлюється виключно в судовому порядку.

І на останок, розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу, про те існують строки, в межах яких подружжя може звернутись до суду з позовом про поділ майна. До вимог про поділ майна подружжя після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у три роки.

Отже, як ми бачимо, питання поділу майна подружжя з юридичної точки зору є досить специфічним та проблемним питанням, оскільки, воно виникає у більшості випадків вже на етапі погіршення сімейних відносин чи взагалі при розлученні, то цілком зрозумілим є те, що в більшості випадків подружжю важко дійти згоди щодо взаємовигідного вирішення даного питання. В країнах Європи та Сполучених Штатах Америки існують спеціалізовані юридичні компанії з вирішення сімейних спорів та в першу чергу  врегулювання всіх можливих спірних відносин ще до шлюбу. Таким чином їх діяльність дає можливість подружжю вирішити дану проблему у взаємовигідний і законний спосіб, беручи до уваги майнові інтереси кожного з них та їхніх дітей. В Україні цей інститут лише розвивається та удосконалюється.

Адвокат

Олена Копанчук